hieumaric Archive

HASS, DuckDNS and Let’s Encrypt

When you want to make a local HomeAssistant (a home automation software I mentioned before) available from the Internet, you probably want to secure it with SSL. There’s an official tutorial on how to do that, but it has a few problems: It uses the official certbot client, which is super heavy and does all kind of things you don’t …

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình thiết bị thông minh cho công tắc cơ S50MINI V2 – 3 gang

Sơ đồ nối dây của module công tắc cơ thông minh loại 3 nút         Cấu hình thiết bị Nối dây nguồn cho thiết bị với 2 dây L và N sau đó bạn sẽ thấy đèn báo trên mạch, sử dụng điện thoại di động hoặc laptop để kết nối wifi Trình tự cấu hình như sau: …
Select Language