[Hướng dẫn] Mở/ Cứu port xiaomi gateway bị close

Đầu tiên để kiểm tra port thì anh vào ssh/terminal gõ lệnh:

nmap -sU -Pn 192.168.100.44 -p 9898,4321

Hiện tại thì port 4321 và 9898 đang bị close.

 1. Sử dụng case chuyên dụng Cp2102 để kết nối pc và gateway
 2. Nối TX, RX. GND theo hình vẽ với case Cp2102
 3. Tạm thời bỏ kết nối RX ở gateway đến tx của case
 4. Cắm gateway vào điện (220V).
 5. Mở putty lên và chọn đúng port com của case ! !
  Ví dụ chọn COM3 (Speed 9600, Data bits 8, Stop bits 1, Parity None, Flow control None) sau đó bác bạn open
 6. Chờ khi putty load lên màn hình thì các bạn bắt đầu kết nối RX của gateway lên TX của case
 7. Bạn sẽ thấy các thông tin thông số trên màn hình putty
 8. Các bạn đánh lệnh psm-set network.open_pf 3 vào thẳng cửa sổ của putty, Các bạn đánh một vài lần cho chắc chắn.
 9. Kiểm tra bằng đánh lệnh psm-get network.open_pf để chắc chắn gateway đã open
 10. Tắt gateway, rút case ra khỏi pc
 11. Các bạn cắm lại gateway vào ổ điện và kiểm tra port bằng lệnh
  nmap -sU -Pn 192.168.100.44 -p 9898,4321
 12. Như hình dưới thì port đã open thành công

Mọi thắc mắc các bạn cứ đặt câu hỏi phía dưới nhé.

Leave a Reply

Liên hệ

Hãy gọi cho chúng tôi ngay hôm nay:

Gia Lương - Việt Hùng - Đông Anh - Hà Nội

[email protected]
0968-68-9615
Select Language